Temel Sistem ve Veri Yönetimi Araçları Eğitimi(1.Gün)

1.Gün( 27.04.2019)

Saat
Konu
Hedeflenen Kazanımlar
Anlatıcı
09:00-10:00
Temel Terimler
 • CBS'ye ait temel terimler öğrenilir.
Mustafa Kağan Özbilge
10:00-11:00
Sistem Türleri
 • Sistem kurulumunda hangi türlerle karşılaşılacağı öğrenilir.
Mustafa Kağan Özbilge
11:00-12:00
Açık Kaynak
-Avantajar
-Dezavantajlar
Lisanslı Sistemler
-Avantajlar
-Dezavantajlar
Konumsal Servis Nedir
 • Açık kaynak sistemlerin avantaj ve dezavantajları öğrenilir.
 • Açık kaynak sistemlerin örnekleri incelenir ve bu örneklerin çalışma prensipleri öğrenilir.
 • Lisanslı sistemlerin avantaj ve dezavantajları öğrenilir.
 • Lisanslı sistemlerin örnekleri incelenir ve bu örneklerin çalışma prensipleri öğrenilir.
 • Konumsal servislerin ne için kullanıldığı ve nasıl işletileceği öğrenilir.
Mustafa Kağan Özbilge
12:00-13:00
PostgreSQL ve PostGIS
Qserver
Geoserver
 • PostgreSQL ve PostGIS kurulumu
 • Açık kaynaklı konum servislerinden biri olan Qserver'ın özellikleri ve kurulum aşamaları öğrenilir.
 • Açık kaynaklı konum servislerinden biri olan Geoserver'ın özellikleri ve kurulum aşamları öğrenilir.
Mustafa Kağan Özbilge
13:00-14:00
ÖĞLE ARASI
ÖĞLE ARASI
ÖĞLE ARASI
14:00-15:00
ESRI ArcGIS Yazılımına Giriş
 • Derse hazırlık, ArcGIS yazılımının, Masaüstü, Mobil ve Web platformlarında kullanımları ve ArcGIS Desktop yazılımının bileşenleri tanınır.
 • ArcMap arayüzünün tanıtımı, veri görüntüleme, haritalar üzerinde gezinti, harita dosyasına veri ekleme, katman yönetimi teknikleri öğrenilir.
Onur Sefer ÖZBALABAN
15:00-16:00
ArcMap
 • Vektör ve Raster verilerde semboloji, yazı kullanarak verilerin gösterimi, vektör ve raster verileri sınıflandırma, filtreleme yöntemleri öğrenilir.
 • Georeferencing ve veri tabanı tasarımına giriş, yapılır.
 • Veri oluşturma ve veri güncelleme (sayısallaştırma) yöntemleri öğrenilir.
 • Tabloların birleştirmesi, tablolar arasında ilişki kurma, temel SQL sorgulamalar, rapor oluşturma ve sütunlara veri yazdırılması için gereken işlemler öğrenilir.
Onur Sefer ÖZBALABAN
16:00-17:00
ArcCatalog
 • ESRI veri tabanı formatları “.gdb”, “.sde” ve PostgreSQL veri tabanının ArcCatalog ile bağlanması öğrenilir.
Onur Sefer ÖZBALABAN
17:00-18:00
ArcScene ve ArcGlobe
 • Arayüz tanıtımı, veri görüntüleme, haritalar üzerinde gezinti, harita dosyasına veri ekleme, katman yönetimi ve Spatial ve 3D Analiz teknikleri öğrenilir.
Onur Sefer ÖZBALABAN