Temel Sistem ve Veri Yönetimi Araçları Eğitimi(2.Gün)

2.Gün( 04.05.2019)Saat
Konu
Hedeflenen Kazanımlar
Anlatıcı
09:00-10:00
QGIS
  • Arayüz tanıtımı, veri görüntüleme, haritalar üzerinde gezinti, harita dosyasına veri ekleme, katman yönetimi
Onur Sefer ÖZBALABAN
10:00-11:00
QGIS
  • Spatial ve 3D Analiz
Onur Sefer ÖZBALABAN
11:00-12:00
QGIS
  • Yazılımın arayüzünü tanıma, georeferencing
Onur Sefer ÖZBALABAN
12:00-13:00
QGIS
  • Vektör veri üretimi ve raster verilerin sayısallaştırma işlemleri
Onur Sefer ÖZBALABAN
13:00-14:00
ÖĞLE ARASI
ÖĞLE ARASI
ÖĞLE ARASI
14:00-15:00
QGIS
  • Projelerde kullanılacak farklı projeksiyon tipleri arasında geçiş yapabilme, X ve Y değerlerine sahip Excel tablolarını Shapefile formatına dönüştürme
 
15:00-16:00
QGIS
  • QGIS yazılımı ile SQL sorgulama ile mekansal sorgu (Spatial Query) kavrama, seçim katmanı (Selection Layer) oluşturma.
  • Veri ilişkilendirme (Join) ve harita modülü kullanılarak haritalar üretme
Onur Sefer ÖZBALABAN
16:00-17:00
QGIS
  • Tampon (Buffer), kesişim (Intersect) ve kırpma (Clip) gibi sık kullanılan analizleri QGIS üzerinde yapabilme
Onur Sefer ÖZBALABAN
17:00-18:00
QGIS
  • TIN oluşturma ve IDW gibi raster analiz işlemlerini QGIS üzerinden yapabilme
Onur Sefer ÖZBALABAN