Kentsel Dönüşüm

Mekansal Bulut Kentsel Dönüşüm Modülü, kentsel dönüşüm projelerindeki iş süreçlerinin yönetilmesi için bulut tabanlı geliştirilmiş online bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. Bu yazılım mekansal verilerin, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme çalışması sırasında bir bütün olarak kullanılmasını sağlar.

Kentsel Dönüşüm Modülü

Riskli Alan Tespiti

Bölgenin bakanlık normlarına uygun riskli alan olarak ilan edilmesi için gereken ön saha çalışması .

Saha ve Mülkiyet Tespiti

Saha uygulamamız sayesinde mülkiyetlerinizi eşleştirin ve verileri etkin bir şekilde toplayın.

Değerleme ve Uzlaşma

Saha verilerinin toplanmasından sonra otomatik olarak icmal raporları alın ve uzlaşma yönetimi yapın.

Kentsel Dönüşüm
Riskli Alan Tespiti ve Mülkiyet Tespiti
 • Riskli Alan İlanı ve Devri
 • İmar Planı
 • Kentsel Tasarım Proje Onayı
 • Proje Sınırları
 • Taşınmaz Tespiti
 • Yapı ,Ortak Alan ,Bağımsız Bölüm Tespiti
 • Ağaç Tespiti
 • Mülkiyet Eşleştirme
 • Yönetim Paneli ile Domain ve Fiyat Bilgileri Güncelleme
Kentsel Dönüşüm
Planlama, Tasarım,Mimari Proje
 • Mazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Kentsel Tasarım Projesi
 • Mülkiyet Verilerinin Alınması
 • Kadastro Verilerinin Alınması
 • Arazi Taşınmaz
 • Bina, Bağımsız Bölüm, Bina Ortak Alan
 • Taşınmaz Ortak Alan
 • Ağaç, Mülkiyet Eşleştirme
 • Avam Proje
 • Ruhsat Projesi
 • Plan, Kesit, Görünüş Görselleştirmesi
Kentsel Dönüşüm
Değerleme ve Finansal Model
 • İcmal Raporları
 • Gayrimenkul Değerleme Raporları
 • Alternatif Çözümler
 • Paylaşım Modeli Oluşturma
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Gayrimenkul Değerleme Raporları
 • Hakediş Raporları
Kentsel Dönüşüm
Uzlaşma
 • Görüşme Teklif Kaydı
 • Malik Telefon Arama
 • Malik Görüşme
 • Toplantı Oluşturma
 • Görüşme Tutanağı Oluşturma

Sanal Tur

Kentsel dönüşüm bölgesini dijital ortamda gezin

Sanal tur
KENTSEL DÖNÜŞÜM

Modül Görselleri

Tümü Yazılım Yönetim Paneli Saha Uygulaması
Kentsel Dönüşüm Modülü

Hakkında Merak Edilenler

Riskli alanda kentsel dönüşüm projesi yapan kamu ve özel sektör kuruluşları bu yazılımı kullanabilir.
Yazılımı kullanmak isteyen kuruluşlar ana modül olan Mekansal Bulut GIS modülü ile birlikte Kentsel Dönüşüm Modülünü yıllık lisans satın alarak kurum odaklı kullanabilir.